Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang:

Ngày hội Đại đoàn kết góp phần xây dựng nông thôn no ấm

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự “Ngày hội Đại đoàn kết” và động viên người dân thôn Hôn Vàng xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: THANH MAI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự “Ngày hội Đại đoàn kết” và động viên người dân thôn Hôn Vàng xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: THANH MAI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự “Ngày hội Đại đoàn kết” và động viên người dân thôn Hôn Vàng xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: THANH MAI
Lên top