"Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình"

Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Lên top