Ngày hội công nhân hiến máu tình nguyện tại Ninh Bình

Gần 500 đoàn viên, CNLĐ đã đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: NT
Gần 500 đoàn viên, CNLĐ đã đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: NT
Gần 500 đoàn viên, CNLĐ đã đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: NT
Lên top