Ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu tại nhà ra sao?

Cán bộ chi trả lương hưu tại nhà người dân. Ảnh: Anh Thư
Cán bộ chi trả lương hưu tại nhà người dân. Ảnh: Anh Thư
Cán bộ chi trả lương hưu tại nhà người dân. Ảnh: Anh Thư
Lên top