Ngày chủ nhật hướng về công nhân nhà trọ ở Long An

Công nhân đến đăng ký tham gia buổi sinh hoạt ngày 14.6. Ảnh: K.Q
Công nhân đến đăng ký tham gia buổi sinh hoạt ngày 14.6. Ảnh: K.Q
Công nhân đến đăng ký tham gia buổi sinh hoạt ngày 14.6. Ảnh: K.Q
Lên top