ĐIỂM SÁNG THỰC HIỆN BHXH:

Ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lao động tự do vẫn dễ dàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: NHẬT HỒ
Lao động tự do vẫn dễ dàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: NHẬT HỒ
Lao động tự do vẫn dễ dàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top