Ngày 30.9.2021 chưa chấm dứt HĐLĐ, được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nếu ngày 30.9.2021, người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH, được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nam Dương
Nếu ngày 30.9.2021, người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH, được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nam Dương
Nếu ngày 30.9.2021, người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH, được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nam Dương
Lên top