Quảng Ninh:

Ngành than tuyên dương, khen thưởng gần 500 con CNVCLĐ học giỏi

Lãnh đạo tập đoàn TKV và Công đoàn TKV khen thưởng cho các cháu đạt giải quốc gia. Ảnh: Thanh Hằng
Lãnh đạo tập đoàn TKV và Công đoàn TKV khen thưởng cho các cháu đạt giải quốc gia. Ảnh: Thanh Hằng
Lãnh đạo tập đoàn TKV và Công đoàn TKV khen thưởng cho các cháu đạt giải quốc gia. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top