Ngành Than: Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn

Thợ lò Công ty Than Dương Huy hô khẩu hiệu an toàn trước giờ vào ca. Ảnh: T.N.D
Thợ lò Công ty Than Dương Huy hô khẩu hiệu an toàn trước giờ vào ca. Ảnh: T.N.D
Thợ lò Công ty Than Dương Huy hô khẩu hiệu an toàn trước giờ vào ca. Ảnh: T.N.D
Lên top