Ngành hoá chất hỗ trợ người lao động Hải Dương phòng chống COVID-19

Ông Nguyễn Huy Thông,  Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao các sản phẩm phòng chống COVID-19 cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Sơn Nguyễn
Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao các sản phẩm phòng chống COVID-19 cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Sơn Nguyễn
Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao các sản phẩm phòng chống COVID-19 cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Sơn Nguyễn
Lên top