Ngành hàng không lên kế hoạch giảm từ 20-40% lương

Ngành hàng không lao đao vì dịch COVID-19. ảnh: ĐT
Ngành hàng không lao đao vì dịch COVID-19. ảnh: ĐT
Ngành hàng không lao đao vì dịch COVID-19. ảnh: ĐT
Lên top