Ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã thành lập 99 Tổ an toàn COVID-19

Cán bộ Công đoàn trao đổi về phòng, chống COVID-19. Ảnh: CĐN
Cán bộ Công đoàn trao đổi về phòng, chống COVID-19. Ảnh: CĐN
Cán bộ Công đoàn trao đổi về phòng, chống COVID-19. Ảnh: CĐN
Lên top