Ngành Giáo dục Nghệ An hỗ trợ tuyến đầu chống dịch 40 triệu đồng

Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tặng 40 triệu hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: VH
Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tặng 40 triệu hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: VH
Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tặng 40 triệu hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: VH
Lên top