Ngành Giáo dục Nghệ An hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại mưa lũ

Lãnh đạo ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ ở huyện Yên Thành. Ảnh: QĐ
Lãnh đạo ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ ở huyện Yên Thành. Ảnh: QĐ
Lãnh đạo ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ ở huyện Yên Thành. Ảnh: QĐ
Lên top