Ngành Giáo dục Nghệ An chia sẻ với bản Chằm Puông bị phong tỏa

Cán bộ, giáo viên, người lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân bản Chằm Puông (huyện Tương Dương) bị phong tỏa phòng COVID-19. Ảnh: VH
Cán bộ, giáo viên, người lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân bản Chằm Puông (huyện Tương Dương) bị phong tỏa phòng COVID-19. Ảnh: VH
Cán bộ, giáo viên, người lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân bản Chằm Puông (huyện Tương Dương) bị phong tỏa phòng COVID-19. Ảnh: VH
Lên top