Ngành Giáo dục Hải Phòng tặng công nhân lao động Long An 10 tấn nông sản

LĐLĐ tỉnh Long An tiếp nhận và triển khai hỗ trợ nông sản cho công nhân lao động khó khăn do COVID-19. Ảnh: LĐ
LĐLĐ tỉnh Long An tiếp nhận và triển khai hỗ trợ nông sản cho công nhân lao động khó khăn do COVID-19. Ảnh: LĐ
LĐLĐ tỉnh Long An tiếp nhận và triển khai hỗ trợ nông sản cho công nhân lao động khó khăn do COVID-19. Ảnh: LĐ
Lên top