Ngành GDĐT TP. Hà Nội: 700 triệu đồng hỗ trợ ngành GDĐT các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngành GDĐT Hà Nội trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho ngành GDĐT tỉnh Yên Bái. Ảnh: CĐ Giáo dục Hà Nội cung cấp
Ngành GDĐT Hà Nội trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho ngành GDĐT tỉnh Yên Bái. Ảnh: CĐ Giáo dục Hà Nội cung cấp
Ngành GDĐT Hà Nội trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho ngành GDĐT tỉnh Yên Bái. Ảnh: CĐ Giáo dục Hà Nội cung cấp
Lên top