Ngành điện Đắk Nông thăm hỏi người lao động trong Tháng Công nhân

Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông tặng quà cho CNVCLĐ thuộc Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Đắk Nông.
Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông tặng quà cho CNVCLĐ thuộc Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Đắk Nông.
Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông tặng quà cho CNVCLĐ thuộc Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Đắk Nông.
Lên top