Ngành Dệt May hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến

Các sáng kiến trong nhóm lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm sẽ được tặng thưởng giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Nam Dương
Các sáng kiến trong nhóm lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm sẽ được tặng thưởng giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Nam Dương
Các sáng kiến trong nhóm lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm sẽ được tặng thưởng giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Nam Dương
Lên top