Ngành dệt may Châu Á - Thái Bình Dương chịu tác động nặng nề do COVID-19

Công nhân lao động ngành Dệt may Việt Nam luôn được tổ chức Công đoàn chăm lo. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động ngành Dệt may Việt Nam luôn được tổ chức Công đoàn chăm lo. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động ngành Dệt may Việt Nam luôn được tổ chức Công đoàn chăm lo. Ảnh: Hải Anh
Lên top