Ngành bán lẻ, tiêu dùng nhanh có nhu cầu tuyển dụng tăng cao

Nhu cầu tuyển dụng của ngành tiêu dùng tăng lên. Ảnh Khánh Vũ.
Nhu cầu tuyển dụng của ngành tiêu dùng tăng lên. Ảnh Khánh Vũ.
Nhu cầu tuyển dụng của ngành tiêu dùng tăng lên. Ảnh Khánh Vũ.
Lên top