Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam

Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam kỹ thuật quản lý, đầu tư quỹ hưu trí. Ảnh: H.A
Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam kỹ thuật quản lý, đầu tư quỹ hưu trí. Ảnh: H.A
Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam kỹ thuật quản lý, đầu tư quỹ hưu trí. Ảnh: H.A
Lên top