Ngăn chặn tình trạng lao động hết hạn tại Hàn Quốc không về nước

Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền người lao động tại Hàn Quốc về nước đúng hạn (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát). Ảnh tư liệu: Kiều Anh
Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền người lao động tại Hàn Quốc về nước đúng hạn (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát). Ảnh tư liệu: Kiều Anh
Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền người lao động tại Hàn Quốc về nước đúng hạn (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát). Ảnh tư liệu: Kiều Anh
Lên top