Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong công nhân lao động

Công nhân lao động trong giờ làm việc (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động trong giờ làm việc (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động trong giờ làm việc (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: T.E.A
Lên top