Nếu tiếp tục cách ly, 30% công nhân Công ty PouYuen phải tạm ngừng việc

Nếu từ ngày 16.4, TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, có khoảng 30% công nhân trực tiếp của Công ty PouYuen sẽ phải tạm ngừng việc hưởng lương tối thiểu vùng. Ảnh Nam Dương
Nếu từ ngày 16.4, TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, có khoảng 30% công nhân trực tiếp của Công ty PouYuen sẽ phải tạm ngừng việc hưởng lương tối thiểu vùng. Ảnh Nam Dương
Nếu từ ngày 16.4, TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, có khoảng 30% công nhân trực tiếp của Công ty PouYuen sẽ phải tạm ngừng việc hưởng lương tối thiểu vùng. Ảnh Nam Dương
Lên top