Nếu nói chuyện được với nhau thì ngừng việc tập thể làm gì?

Một cuộc đối thoại giữa DN, NLĐ, CĐ và cơ quan chức năng trong cuộc ngừng việc tập thể tại DN ở quận 7 (TPHCM). Ảnh: L.T
Một cuộc đối thoại giữa DN, NLĐ, CĐ và cơ quan chức năng trong cuộc ngừng việc tập thể tại DN ở quận 7 (TPHCM). Ảnh: L.T
Một cuộc đối thoại giữa DN, NLĐ, CĐ và cơ quan chức năng trong cuộc ngừng việc tập thể tại DN ở quận 7 (TPHCM). Ảnh: L.T
Lên top