ĐỀ XUẤT GIẢM GIỜ LÀM XUỐNG 44 GIỜ/TUẦN:

Nếu có thêm ngày nghỉ, công nhân sẽ thường xuyên về quê

Lên top