Tăng tuổi nghỉ hưu:

Nên quy định theo ngành, lĩnh vực, đặc thù công việc

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đã nhận được sự quan tâm của người dân thời gian qua. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đã nhận được sự quan tâm của người dân thời gian qua. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đã nhận được sự quan tâm của người dân thời gian qua. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Lên top