Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với người lao động trực tiếp!