Nâng trạm biến áp 110kV thành các thành trạm biến áp không người trực

Trung tâm điều khiển xa được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngafy.9.2019. Ảnh: Mai Phương
Trung tâm điều khiển xa được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngafy.9.2019. Ảnh: Mai Phương
Trung tâm điều khiển xa được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngafy.9.2019. Ảnh: Mai Phương
Lên top