Năng suất kém, lao động Việt khó cạnh tranh ngay tại quê nhà

TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề của Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Xuân Trường
TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề của Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Xuân Trường
TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề của Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Xuân Trường
Lên top