Nắng nóng: Doanh nghiệp cần làm gì để đảm bảo sức khoẻ cho lao động?

Công nhân Công ty Công ty Trách nhiệm Hữu hạn điện tử Foster Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) được lắp thêm quạt để thoáng khí, giảm nhiệt độ tại nơi làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty Công ty Trách nhiệm Hữu hạn điện tử Foster Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) được lắp thêm quạt để thoáng khí, giảm nhiệt độ tại nơi làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty Công ty Trách nhiệm Hữu hạn điện tử Foster Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) được lắp thêm quạt để thoáng khí, giảm nhiệt độ tại nơi làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Lên top