LĐLĐ TỈNH HÀ TĨNH:

Nặng lòng với giáo viên nơi tâm bão

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thanh (thứ hai từ trái qua) trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô Trần Thị Tri có nhà bị đổ sập hoàn toàn do bão số 10. Ảnh: TRẦN TUẤN
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thanh (thứ hai từ trái qua) trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô Trần Thị Tri có nhà bị đổ sập hoàn toàn do bão số 10. Ảnh: TRẦN TUẤN
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thanh (thứ hai từ trái qua) trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô Trần Thị Tri có nhà bị đổ sập hoàn toàn do bão số 10. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top