CHÍNH SÁCH MỚI TỪ THÁNG 11.2019:

Nâng hạn mức vay cho người lao động lên 100 triệu đồng

Người lao động vay từ 100 triệu đồng trở lên mới cần có tài sản bảo đảm tiền vay thay vì mức 50 triệu đồng như hiện hành. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động vay từ 100 triệu đồng trở lên mới cần có tài sản bảo đảm tiền vay thay vì mức 50 triệu đồng như hiện hành. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động vay từ 100 triệu đồng trở lên mới cần có tài sản bảo đảm tiền vay thay vì mức 50 triệu đồng như hiện hành. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top