Nâng giá trị bữa ăn giữa ca cho công nhân

Bữa ăn ca của công nhân Công ty ChangShin VN. Ảnh: HAC
Bữa ăn ca của công nhân Công ty ChangShin VN. Ảnh: HAC
Bữa ăn ca của công nhân Công ty ChangShin VN. Ảnh: HAC
Lên top