Nắng đổ lửa, công nhân xây dựng làm việc từ lúc bình minh

Lên top