LĐLĐ tỉnh Long An:

Nâng chất công tác thi đua - khen thưởng và hoạt động thanh tra nhân dân

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Lên top