Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm cho người lao động