Nâng cao vai trò của công đoàn đối với lao động nữ

Các đại biểu trò chuyện trước khi diễn ra Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu trò chuyện trước khi diễn ra Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn