Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nâng cao vai trò của công đoàn đối với lao động nữ

Các đại biểu trò chuyện trước khi diễn ra Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu trò chuyện trước khi diễn ra Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn