Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ngành may

Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam và người lao động tham gia khai giảng lớp học. Ảnh Nam Dương
Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam và người lao động tham gia khai giảng lớp học. Ảnh Nam Dương
Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam và người lao động tham gia khai giảng lớp học. Ảnh Nam Dương
Lên top