ĐẠI HỘI CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM LẦN THỨ XIII:

Nâng cao trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thương lượng TƯLĐTT

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, (thứ 2 từ trái sang) tặng bức trướng của TLĐ tới Đại hội. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, (thứ 2 từ trái sang) tặng bức trướng của TLĐ tới Đại hội. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, (thứ 2 từ trái sang) tặng bức trướng của TLĐ tới Đại hội. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top