Nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngoi Văn Tuyến trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngoi Văn Tuyến trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngoi Văn Tuyến trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Lên top