Nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Người lao động tại Công ty CP in số 7 (TPHCM) được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của công ty để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T
Người lao động tại Công ty CP in số 7 (TPHCM) được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của công ty để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T
Người lao động tại Công ty CP in số 7 (TPHCM) được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của công ty để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T
Lên top