Nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 6 từ phải sang) dự Diễn đàn.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 6 từ phải sang) dự Diễn đàn.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 6 từ phải sang) dự Diễn đàn.
Lên top