Nâng cao nhận thức về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Tập huấn cách nhận biết hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh CTV
Tập huấn cách nhận biết hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh CTV
Tập huấn cách nhận biết hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh CTV
Lên top