Nâng cao nhận thức về mối nguy hại của amiăng

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường trình bày tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường trình bày tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường trình bày tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
Lên top