Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn

Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại khoá tập huấn. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại khoá tập huấn. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại khoá tập huấn. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top