Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn Quảng Bình trong tình hình mới

ThS. Nguyễn Lương Bình trình bày đề tài trước hội đồng nghiêm thu cấp tỉnh. Ảnh: Lê Phi Long
ThS. Nguyễn Lương Bình trình bày đề tài trước hội đồng nghiêm thu cấp tỉnh. Ảnh: Lê Phi Long
ThS. Nguyễn Lương Bình trình bày đề tài trước hội đồng nghiêm thu cấp tỉnh. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top