Nâng cao năng lực công đoàn trong ngành dệt may

Các đại biểu cùng tham gia một hoạt động trong buổi hội thảo. Ảnh: P.V
Các đại biểu cùng tham gia một hoạt động trong buổi hội thảo. Ảnh: P.V
Các đại biểu cùng tham gia một hoạt động trong buổi hội thảo. Ảnh: P.V
Lên top