Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V.L
Lên top